Over NOT

De vereniging “Natuurlijk Oostindie-Terheyl” heeft als doel het handhaven van de cultuurhistorische waarden en het versterken van de natuurwaarden in en rond de buurtschappen Oostindie en Terheyl. Dit streven is actueel geworden sinds 1998, toen vanuit de Regiovisie Groningen-Assen 2030 ingrijpende plannen werden gepresenteerd voor dit gebied. Om op inhoudelijke gronden een discussie te kunnen voeren met de betrokken gemeentelijke en provinciale bestuurders, hebben we ons naast de historie van het gebied en de huidige status qua natuur- en landschappelijke waarden, verdiept in provinciale en gemeentelijke plannen, onderzoeken en naslagwerken. Daardoor kunnen we nu in ruime zin met kennis van zaken┬ámeepraten en hebben we inmiddels kunnen constateren dat we als serieuze gesprekspartner worden beschouwd door de gemeentelijke en provinciale politiek, ambtenaren en andere relevante betrokkenen.

De vereniging wordt breed gedragen door bewoners uit het gebied Oostindie-Terheyl.

Ook u kunt ons als lid of donateur steunen en uw stem laten horen. U kunt daarvoor contact opnemen met het secretariaat (info@verenigingnot.nl) of het contactformulier invullen.

Leave a Reply