Huis Ter Heyl

Terheyl ontstond 500 jaar geleden als uithof van het klooster Aduardd. Monniken en broeders die hun plichten verzaakten werden naar “die Helle” overgeplaatst en hielden zich daar bezig met landbouw, turfwinning en het bakken van stenen en dakpannen. Na de reformatie werd ┬áhet in 1632 een havezathe met een krachtige landgoedstructuur; een Noord/Zuid-Oost/West verlopen assenkruis van lanen met in het midden het huis Ter Heyl. Enkele aangelegde bospartijen maakten tevens deel uit van het landgoed.

Huize Terheyl

Huize Terheyl

Het geheel grensde aan het landgoed Nienoord (in de buurgemeente Leek). Nog altijd vormen assenkruis, lanen en bossen forse elementen die het landschap in de omgeving van Terheyl in sterke mate bepalen.